Kazakh


Kazakh – aircrew guide pdf file

Kazakh – basic language guide pdf file

Kazakh – civil affairs guide pdf file

Kazakh – medical guide pdf file

Kazakh – navy guide pdf file

Kazakh – public affairs guide pdf file